KUD Puračić zvanično akreditovan od strane UNESCO-a

12. juna 2024.godine u Parizu na 10. Zasijedanju Generalne skupštine UNESCO-a država potpisnica Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa iz 2003, Kulturno umjetničko društvo “Puračić” je akreditovan kao „neprofitna organizacija koja deluje u svojstvu savjetnika Komiteta”.

Ova akreditacija naglašava kompetentnost KUD-a i iskustvo u zaštiti nematerijalne kulturne baštine, kao i punu usklađenost s duhom Konvencije iz 2003. godine.

Ovo je veliko priznanje i počast dosadašnjem radu i naporima KUD-a Puračić , ali i motivacija da nastavimo naprijed u našoj misiji da njegujemo, čuvamo, identifikujemo i prezentujemo nematerijalnu kulturnu baštinu, kao i da osiguramo aktivno učešće zajednica koje su čuvari ovog živog nasljeđa.

Radujemo se pridruživanju ICH NVO Forumu i učešću u zajedničkim naporima za unapređenje nematerijalne kulturne baštine širom svijeta.

KUD PURAČIĆ OFFICIALLY ACCREDITED BY UNESCO

On June 12, 2024, in Paris, at the 10th Session of the General Assembly of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of 2003, the Cultural and Artistic Society “Puračić” was accredited as a “non-profit organization acting in an advisory capacity to the Committee.”

This accreditation emphasizes the competence of KUD and its experience in safeguarding intangible cultural heritage, as well as full compliance with the spirit of the 2003 Convention.

This is a great recognition and honor for the work and efforts of KUD Puračić so far, as well as a motivation to continue forward in our mission to nurture, preserve, identify, and present intangible cultural heritage, and to ensure the active participation of communities who are the custodians of this living heritage.

We look forward to joining the ICH NGO Forum and participating in joint efforts to promote intangible cultural heritage around the world.